Súbor nástrojov kampane

O súbore nástrojov

Čo je súbor nástrojov kampane a na čo je užitočný

Je nepochybné, že propagačné či marketingové kampane, resp. kampane založené na vzťahoch s verejnosťou môžu mať veľký mienkotvorný potenciál. Možno však rovnaké propagačné zásady uplatniť na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP)?

Odpoveď je jednoznačne áno!

Na to, aby ste motivovali ľudí k zmene myslenia a prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia, nemusíte mať finančné zdroje ako nadnárodná spoločnosť obchodujúca so spotrebným tovarom. Mohla by na to stačiť dobre navrhnutá a cielená kampaň, ktorá propaguje osvedčené postupy v oblasti BOZP.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vytvorila toto webové sídlo, aby vám ponúkla podrobný návod, ako naplánovať a viest efektívnu propagačnú kampaň, a to bez ohľadu na veľkosť vášho podniku.

Na rozdiel všeobecne rozšíreného názoru to nie je zložité. Musíte len v správnom pomere zvoliť posolstvo kampane, cieľové publikom a ďalšie faktory. Nie je to súbor pevných pravidiel, ale skôr zbierka odporúčaní. Vyberte si tie najvhodnejšie a upravte si ich podľa vlastných potrieb.

Pevne dúfame, že vám tento súbor nástrojov pomôže!

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA),

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA),