Súbor nástrojov kampane

Leták/brožúra

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Výhody

 • Letáky sú užitočné na poskytovanie kľúčových informácií, ktoré majú dlhú životnosť, napríklad kľúčové posolstvá kampane.
 • Môžete si vybrať spomedzi rozličných formátov, text zatraktívniť obrázkami a príťažlivým grafickým návrhom.
 • Letáky možno rozdávať na veľtrhoch, podujatiach a tlačových konferenciách.
 • Môžu slúžiť ako materiál, ktorý poskytujete svojim obchodným partnerom.

Obmedzenia

 • Po vytlačení leták už nemôžete tak jednoducho aktualizovať.
 • Zvyčajne ide o dokument obsahujúci veľmi všeobecné informácie, ktoré by nemuseli zaujímať špecializované publikum a dlhodobých partnerov.

Podoba letáku/brožúry

 • Letáky alebo brožúry by mali:
  • byť vizuálne nápadné
  • obsahovať krátke vety a jednoduchý jazyk.
 • Vždy rešpektujte zvolenú vizuálnu identitu a zviditeľnite kľúčové prvky: napr. slogan, logo a webové sídlo.
 • V texte a vizuálnych materiáloch používajte firemné farby a typografiu. Pomôže to zvýšiť informovanosť o vašej organizácii a vyzdvihnúť jej konzistentnosť a profesionalitu.
 • Používajte súbory s vysokým rozlíšením a dôkladne vyberajte obrázky.