Súbor nástrojov kampane

Plagáty

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Ako na to?

Účelom plagátu je poskytnúť publiku jednoduché, nekomplikované posolstvo. Mal by poskytovať jasné a plynulé informácie od začiatku do konca. Ak je na plagáte text, mal by byť krátky. Písmo by malo byť zreteľné. Plagáty by mali obsahovať pôsobivé alebo pútavé obrázky.

Výhody

 • Ak je plagát dobre navrhnutý a atraktívny, môže vyvolať silný dojem.
 • Mal by ľudí upútať a podnietiť ich k tomu, aby si vyhľadali ďalšie informácie.

Obmedzenia

 • Zo samotnej podstaty plagátu vyplýva, že je nekomplikovaný a nezaťažuje cieľové publikum informáciami:
  • Ak napríklad plagát propaguje veľké podujatie, nebude obsahovať meno každého rečníka a každú zahrnutú tému.
  • Preto je nevyhnutné, aby bol na plagáte zreteľne uvedený odkaz na príslušné webové sídlo.

Podoba a obsah plagátu

 • Plagát by:
  • mal odrážať identitu kampane a upútať pozornosť publika
  • nemal uvádzať iba to isté, čo je v ďalších písomných materiáloch vo vizuálnej forme
  • mal obsahovať krátke a jasné posolstvo, najlepšie atraktívnym, dôvtipným alebo celkovo jedinečným spôsobom
  • mal byť zrozumiteľný bez slovného komentára
 • mal viditeľne uvádzať logo spoločnosti/organizácie a mal by obsahovať odkaz na webové sídlo.
 • Ak ide o reklamu na podujatie, musí nevyhnutne obsahovať:
  • dátum,
  • miesto,
  • čas,
  • účastnícky poplatok.