Súbor nástrojov kampane

Powerpointové prezentácie

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Prezentácie vytvorené v softvérovom programe Microsoft PowerPoint. Môžu obsahovať text, vizuálne pomôcky, zvuk a video.

Výhody

  • Useful and easy to produce in-house.

Obmedzenia

  • Nemusia mať rovnaký vplyv ako napríklad televízny spot.

Zostavenie prezentácie

  • Program PowerPoint ponúka hotové šablóny prezentácií, ale ak máte možnosť, pokúste sa pripraviť svoju vlastnú šablónu podľa pokynov spoločnosti alebo pokynov ku kampani.
  • V prípade kampane je potrebné zamerať sa na jej ciele a posolstvá.
  • V prezentácii nepoužívajte priveľa textu. Zachovajte rovnováhu medzi textom a obrázkami.
  • Pokúste sa zahrnúť niekoľko animácií a vizuálnych efektov, aby bola svieža a pútavá.
  • Čím kratšia, tým lepšia: nepoužívajte priveľa snímok.

Ako využívať prezentáciu

  • Prezentáciu použite počas otvorených podujatí a nahrajte ju na svoje webové sídlo.
  • Počas schôdze alebo konferencie ich možno vytlačiť alebo prehrať naživo.