Súbor nástrojov kampane

Pomôžte nám šíriť informácie o kampani Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Organizácia: EU-OSHA

Štát:

Popis:

E-mail o možnostiach zapojenia sa určený pre mediálnych partnerov kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, ktorý ma informovať mediálnych partnerov o tom, ako môžu pomôcť šíriť novinky a informácie týkajúce sa kampaní medzi svojimi čitateľmi, divákmi a odberateľmi. Mediálnym partnerom takisto poskytuje informácie o pripravovaných aktivitách v rámci kampaní a míľnikoch, ktoré by možno chceli propagovať.

Image
Help us spread the word about the Healthy Workplaces for All Ages Campaign!