Súbor nástrojov kampane

Upomienkové/darčekové predmety

Vhodné pre:

Organizácie, ktoré organizujú väčšie kampane a podujatia.

Ako na to?

Reklamné predmety alebo darčeky môžete rozdávať cieľovému publiku ako propagačné materiály, ktoré upriamia pozornosť na vašu kampaň. Môžu to byť perá, tašky, tričká, čiapky a pod. s logom.

Výhody

 • Takéto reklamné predmety majú dlhú životnosť a ľudia si ich môžu nechať ako suvenír.
 • Cieľovej skupine budú pripomínať vašu kampaň a organizáciu.

Obmedzenia

 • Výroba upomienkových predmetov prináša so sebou náklady. Ak sa však vyrábajú vo veľkom, zvyčajne sú lacnejšie.

Výber vhodných darčekov/upomienkových predmetov

 • Dôkladne sa zamyslite nad svojím posolstvom a cieľovým publikom. Aký druh darčekových predmetov je vhodný pre posolstvo a tón vašej kampane?
 • Konajte múdro a inovatívne. Ak je cieľom kampane obmedzenie zranení z opakovaných pohybov u administratívnych pracovníkov, čo tak napríklad vyrobiť podložku pod myš, ktorá by im pripomínala pauzu alebo niektoré cvičenia na prevenciu takýchto zranení.

Vytvorenie značky

 • Vždy sa držte vizuálnej identity svojej kampane a zviditeľňujte kľúčové prvky:
  • posolstvo/slogan
  • logo
  • webové sídlo
 • V texte a vizuálnych prvkoch používajte firemné farby a typografiu. Pomôže to posilniť povedomie o vašej organizácii a zdôrazniť jej konzistentnosť a profesionalitu.

Koľko kusov nechať vyrobiť

O množstve, ktoré pravdepodobne budete potrebovať, a o príslušnom rozpočte uvažujte realisticky. Čím je väčšia objednávka, tým budú lacnejšie jednotkové náklady. Dôkladne však zvážte, koľko kusov budete asi potrebovať.