Súbor nástrojov kampane

Videá

Vhodné pre:

Väčšie organizácie s vyššími finančnými zdrojmi.

Ako na to?

Videá možno použiť ako informačný a vzdelávací materiál pre médiá alebo ich možno premietať publiku na podujatiach. Takisto ich možno premietať vo výstavných stánkoch.

Výhody

  • Vizuálne klipy dokážu upútať pozornosť ľudí a posilniť vaše posolstvo.
  • Ak sa vysielajú v televízii alebo šíria na internete, môže si ich pozrieť a ďalej šíriť veľké publikum.

Obmedzenia

  • Výroba videí môže byť nákladná, pretože na natáčanie a úpravu budete potrebovať príslušné vybavenie a odborné znalosti.

Štruktúra a obsah

  • Pokúste sa vyrozprávať príbeh. Nebuďte nudní a „nemoralizujte“.
  • Pokúste sa premyslieť možnosti, ako posolstvo prezentovať informačným a nápaditým spôsobom, aby ste prilákali pozornosť publika:
    • Môžete ukázať dramatickú rekonštrukciu nehody. Na záver môžete ukázať kroky, ktoré je potrebné podniknúť, aby sa takýmto nehodám zabránilo.
    • Dôsledky nezodpovedného správania môžete ukázať tak, že predstavíte obete, ktoré trpia v dôsledku nedodržania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.
  • Buďte praktickí: ukážte osvedčené postupy a nesprávne postupy.

Ideálna dĺžka trvania

Najvhodnejšia dĺžka trvania videa je 3 až 4 minúty, aby ste nestratili záujem publika.

Distribúcia

Umožnite prehranie videa alebo jeho prevzatie online.