Súbor nástrojov kampane

Tipy ako podporiť druhý ročník kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Organizácia: EU-OSHA

Štát:

Popis:

E-mail o možnostiach zapojenia sa určený pre oficiálnych partnerov kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Partnerov informuje o nových zdrojoch kampane, spôsoboch prispievania na webové sídlo kampane a o možnostiach zapojenia sa do kampane a jej propagácie.

Image
Tips on how to support the second year of the Healthy Workplaces for All Ages Campaign