Súbor nástrojov kampane

Vedecké publikácie

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Publikácia, ktorá sa zameriava na konkrétnu vedeckú tému (napr. vplyv pasívneho fajčenia na zdravie). Téma sa v nej rozoberá hlbšie a detailnejšie než napríklad v brožúre.

Výhody

 • Publikáciu možno použiť na mnoho účelov:
 • letáky a podkladové materiály pre iné nástroje,
 • tlačová správa,
 • brožúra
 • Môžete ju rozdávať počas podujatí a veľtrhov, ako aj sprístupniť na internete.

Obmedzenia

 • Pretože majú vedeckú povahu, zvyčajne nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ako ich možno využiť?

 • Tento druh publikácie môže slúžiť ako vedecký podklad vašej kampane.
 • Údaje z nej môžete použiť v tlačovej správe, letáku alebo brožúre.

Príprava publikácie

Požiadajte špecialistu na vybranú tému v oblasti BOZP, aby pre vás napísal publikáciu. Majte však na pamäti, že aj keď ide o „vedecký“ text, môžu ho čítať aj neodborníci. Text by teda nemal byť príliš akademický, ani písaný žargónom.

Návrhy k obsahu

 • Na ilustráciu údajov používajte fotografie.
 • Pamätajte na svoju firemnú identitu.

Distribúcia

 • Vystavte svoje publikácie počas podujatí, tlačových konferencií a seminárov.
 • Umožnite ich prevzatie online.