Súbor nástrojov kampane

Šablóny s opatreniami na predchádzanie nehodám

Organizácia: Holzbau-Deutschland

Štát: Nemecko

Popis:

Inštitút Holzbau Deutschland vypracoval tri vzorové listy s cieľom zvýšiť informovanosť súkromných staviteľov, verejných subjektov a architektov. Slúžia ako šablóna pre spoločnosti drevostavieb, ktorú majú používať pri požadovaní od staviteľov zo súkromného aj z verejného sektora, aby zabezpečili nevyhnutné opatrenia na predchádzanie nehodám.

Image