Súbor nástrojov kampane

Spravodajca

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Ako na to?

Spravodajcovia ponúkajú užitočný spôsob, ako pravidelne ľuďom poskytovať aktuálne informácie, napr. o spustení kampane a jej posolstvách. Spravodajcovia môžu byť v tlačenej podobe alebo vydávané online.

Výhody

 • Ľahko šíriteľné (najmä prostredníctvom e-mailu).
 • Zabezpečuje sa nimi, že vaši partneri alebo cieľové skupiny pravidelne dostávajú aktuálne informácie.

Obmedzenia

 • Najväčším problémom býva často hľadanie dostatočného počtu príbehov na zaplnenie viac ako jedného vydania.
 • Ponechajte si dostatok času na včasné dokončenie každého vydania.

Obsah a grafická úprava

 • Snažte sa vyjadrovať stručne a trefne.
 • Veľké články rozdeľujte podnadpismi, aby boli atraktívnejšie.
 • Dokument jasne označte, aby ľudia vedeli, od koho je.
 • Ak ide o tlačený bulletin, zmieňte sa o príbehoch na ďalších stranách, čím motivujete čitateľov k tomu, aby doň nahliadli.
 • Pri obrázkoch používajte titulky, aby ste vyrozprávali a podporili hlavný príbeh:
  • Ak je na fotografii napríklad nový produkt, neoznačte ju iba ako „nový produkt“. Namiesto toho napríklad použite vetu: „Nový produkt môže znížiť vystavenie hluku až o 15 %“.