Súbor nástrojov kampane

Fotografie

Primerno za:

Vse vrste organizacij.

Kako se lahko uporabijo?

Fotografije se lahko uporabijo v promocijskem gradivu, na spletni strani in kot dodatek sporočilom za javnost in uredniškim člankom. Prav tako nudijo vizualno ponazoritev vaše kampanje in njenih sporočil.

Výhody

  • Profesionálnu, kvalitnú fotografiu možno opätovne použiť na rozličné účely.
  • Dobré fotografie sú zapamätateľné, a to najmä na plagátoch.
  • Vhodne použité a pôsobivé obrázky môžu skutočne posilniť posolstvo vašej kampane.

Obmedzenia

  • Ak nemáte vlastné fotografie, možno si ich budete musieť kúpiť, čo môže byť nákladné.

Výber obrázkov

  • Uistite sa, že disponujete príslušnou licenciou a právom na používanie obrázka.
  • Uistite sa, že snímky, ktoré vyberiete, kampani neškodia, ale naopak, zdôraznia jej dôležitosť.
  • Zabezpečte, aby ste mali fotografie vo vhodnej veľkosti a formáte. Ak chcete fotografiu reprodukovať v tlačenom materiáli alebo vo veľkoplošnej reklame, nezabudnite použiť príslušné rozlíšenie a veľkosť snímku.