Súbor nástrojov kampane

Tlačová správa

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Tlačová správa je oznámenie napísané pre tlač s cieľom zabezpečiť mediálne pokrytie. V zásade je to žiadosť adresovaná médiám, aby informovali o téme, alebo s cieľom oznámiť im správu, o ktorej si myslíte, že je predmetom záujmu. Tlačové správy sú nevyhnutnosťou v zásade pre každú kampaň, a to najmä pre jej spustenie.

Výhody

 • Jednoduchá príprava a šírenie.
 • Zahŕňa najdôležitejšie informácie o kampani.
 • Keď oslovíte najvýznamnejšie médiá, o vašej kampani sa dozvie množstvo ľudí.

Obmedzenia

 • Novinári dostávajú každý deň stovky tlačových správ, takže starostlivo preskúmajte svoj zoznam adries, aby ste oslovili príslušnú kontaktnú osobu.

Prvky úspešnej tlačovej správy

Aby bola tlačová správa úspešná, budete potrebovať:

 • Niečo skutočné na oznámenie. Správy, fakty a údaje.
 • Text, ktorý zaujme novinárovu pozornosť. Môže to byť napríklad dobrý nadpis. Mal by povedať všetko a mal by byť čo najpútavejší a najtrefnejší.
 • Na oživenie príbehu sa odporúča uviesť citát, buď od vysoko postaveného člena vašej organizácie, alebo od špecialistu.
 • Jedno meno kontaktnej osoby a pokiaľ je to možné, mobilné číslo.
 • Dátum zverejnenia.
 • Miesto vydania.

Formát

 • Úvodný odsek by mal zhrnúť kľúčové posolstvo, a síce kto, prečo, kde a čo tlačová správa oznamuje.
 • Zvyšný text by mal posilniť hlavné posolstvo a kľúčové informácie na jeho podporu.
 • Novinári mávajú málo času, takže pokiaľ je to možné, skúste text obmedziť na jednu stranu.

Rozposlanie správy

 • Pri šírení správy je nevyhnutné pripraviť zoznam publikácií a rozhlasových/televíznych staníc, ktoré vaše cieľové publikum s najväčšou pravdepodobnosťou číta, sleduje alebo počúva, vrátane obchodných publikácií a miestnej tlače. Pomôže vám to identifikovať konkrétneho novinára, ktorý sa vašou tematickou oblasťou pravdepodobne zaoberá.
 • Správu vždy pošlite menovanému novinárovi a po určitom čase mu zavolajte, aby ste zistili, či ju dostal a či potrebuje ďalšie informácie.