Súbor nástrojov kampane

Tlačová správa zo samitu kampane Zdravé pracoviská

Organizácia: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Štát:

Popis:

EU-OSHA vydala tlačovú správu o samite Zdravé pracoviská, ktorý sa konal v novembri 2022 pri príležitosti ukončenia kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž. Tlačová správa bola vydaná v angličtine a španielčine a informovala čitateľov o hlavných bodoch a zhrnutí podujatia. 

Image