Súbor nástrojov kampane

Tlačová konferencia

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Tlačová konferencia slúži na informovanie o dôležitých správach (napr. spustenie kampane) súvisiacich s organizáciou alebo spoločnosťou a zahŕňa účasť novinárov a zástupcov spoločnosti/organizácie. Podujatie ponúka novinárom interaktívne fórum, na ktorom sa dozvedia o vašej organizácii a kampani.

Výhody

 • Umožňuje, aby ste novinárom poskytli oveľa viac informácií než prostredníctvom tlačovej správy.
 • Novinári majú možnosť klásť otázky a vykonať rozhovory.

Obmedzenia

 • Organizovanie tlačovej konferencie môže znamenať značné náklady (prenájom priestorov atď.).

Naplánovanie tlačovej konferencie

Plánujte v predstihu a zvážte ďalej uvedené:

 • vopred si premyslite praktické aspekty, ako je umiestnenie a zdroje (stôl, pódium, rečníci, mikrofóny atď.),
 • musíte vedieť, čo chcete oznámiť,
 • musíte vedieť, koho chcete zapojiť, aby ste zvýšili váhu a dôveryhodnosť vášho posolstva. Medzi rečníkmi by mal byť niekto z vašej organizácie, pokiaľ možno služobne starší, vysoko postavený zástupca.
 • Pripravte pre rečníkov zoznam otázok a odpovedí.
 • Pripravte si všetky podklady vopred: materiály pre tlač, darčeky atď. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu!

Časový harmonogram

 • Vyhraďte jednu hodinu a povoľte dvoch alebo troch hlavných rečníkov.
 • Najefektívnejšie sú tlačové konferencie ráno alebo skoro popoludní. Novinári zvyknú večer odovzdávať svoje príspevky a nebudú môcť venovať čas na účasť na tlačovej konferencii.
 • Neorganizujte tlačovú konferenciu v piatok, pretože niektoré noviny budú mať cez víkend iný spravodajský cyklus.

Odoslanie pozvánky

Vybratým médiám môžete poslať predbežné oznámenie o dátume konania, poľa možnosti dva týždne pred konferenciou, v ktorom ich požiadate, aby si na príslušný deň rezervovali čas. Riadnu pozvánku pošlite týždeň pred podujatím a rýchlu pripomienku deň pred jeho konaním.