Súbor nástrojov kampane

Podcast

Vhodné pre:

Stredné až veľké organizácie

Čo to je?

Podcasty sú digitálne zvukové súbory, ktoré možno stiahnuť alebo prehrávať online. Podcasty, ktoré sú zvyčajne v podobe dialógu, sú efektívnym spôsobom na sprostredkovanie posolstva kampane značnému počtu poslucháčov v celej Európe aj mimo nej.

Výhody

  • Organizácie môžu prostredníctvom podcastov úspešne rozšíriť svoj dosah a komunikovať s publikom, ktoré sa zaujíma o vybrané témy. Podcasty môžu tiež prispieť k pestrosti obsahu webových stránok a zvýšiť ich návštevnosť a poskytnúť pútavý obsah pre sociálne médiá.

Na čo slúži?

• Na spestrenie mediálnych produktov organizácie. • Na zvýšenie viditeľnosti tém osobitného významu. • Na zvýšenie angažovanosti organizácií a oslovovanie nových cieľových skupín. • Na šírenie informácií o konkrétnej téme.

Ako na to?

Podcasty sú užitočným nástrojom na podrobnejšiu analýzu vybranej témy, ktorá prestavuje osobitný záujem organizácie a súvisí s činnosťou organizácie. Je nevyhnutné vyčleniť na podcasty osobitnú časť na webovom sídle, aby bol obsah ľahko dostupný. Ak chcete z podcastu vyťažiť čo najviac, nezabudnite ho propagovať na sociálnych médiách!

Ako z podcastu vyťažiť čo najviac

• Buďte konzistentní! Podcast by mal vychádzať pravidelne. • Vyberajte témy v súlade s činnosťou a záujmami organizácie. • Vždy majte na pamäti cieľové publikum! • Pozývajte hostí do podcastu, pretože to je obohatenie pre poslucháčov.