Súbor nástrojov kampane

Článok v médiách

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Článok, ktorý niekto napíše a predloží vydavateľstvu, ktoré sa o danú tému zaujíma.

Výhody

 • Ak je článok dobre napísaný, môže byť zverejnený vo významnom médiu, ktoré vám poskytne mnoho potenciálnych čitateľov.
 • Novinári vás môžu požiadať o ďalšie materiály alebo vyjadria záujem o vykonanie rozhovoru s niekým z vašej organizácie.

Obmedzenia

 • Novinári dostávajú denne mnoho textov. Preto musí váš článok naozaj svojou kvalitou vynikať, aby si získal pozornosť novinára.

Základy dobre napísaného článku

 • Napíšte článok, ktorý by ste si chceli prečítať.
 • Dôkladne sa zamerajte na publikácie. Sústreďte sa na tie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou čítajú vaše zainteresované strany a cieľové publikum.
 • Vo svojich článkoch sa vyhnite inzercii. Nikto nechce čítať reklamu, keď očakáva informatívny článok.
 • Investujte do dobrého autora článkov:
  • overte si interné zdroje. Ak máte niekoho, kto vie písať veľmi dobré články, využite ho. Pokiaľ nie, zvážte určenie externého nezávislého novinára, ktorý to napíše za vás.
  • Ak napíšete nudný alebo príliš technický článok, nesplní to účel.
 • Do riadku určeného pre autora uveďte kontaktné informácie.

Predloženie článku na uverejnenie

 • Odošlite článok do publikácií, ktoré ste si vybrali.
 • Výhodné by mohlo byť aj vybrať jeden hlavný titul a ponúknuť im článok exkluzívne. Na konkurenčnom trhu chce veľa novín ponúknuť svojim čitateľom niečo, čo žiadna iné publikácie nemôžu.