Súbor nástrojov kampane

Rozhovor

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

cieľovej skupine budú pripomínať vašu kampaň a organizáciu.

Výhody

 • Interview poskytuje možnosť predstaviť vašu kampaň priamo médiám, aby ste ju zviditeľnili a naštartovali.

Obmedzenia

 • Nie je zaručené, že novinár bude klásť ľahké otázky. Buďte pripravení na akékoľvek otázky, ktoré môže položiť.

Kontaktovanie novinára

 • Keď vediete kampaň, novinári vás pravdepodobne požiadajú o rozhovor.
 • Rovnako aj vy sa môžete spýtať novinárov, či majú záujem o rozhovor s hovorcom kampane alebo s odborníkom.

Ako sa pripraviť

 • Nájdite novinára, ktorý sa zaujíma o témy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
  • Urobte prieskum rozhlasových/televíznych programov, novinových rubrík týkajúcich sa zdravia a práce – kto ich vedie?
  • V publikovaných článkoch vyhľadajte informácie o tom, kto píše o téme vašej kampane a koho by mohla vaša kampaň zaujímať.
 • Akonáhle novinára nájdete, opýtajte sa ho, či by sa rád porozprával o konkrétnych otázkach a uistite sa, že ste týmto záležitostiam venovali domácu prípravu.
 • Urobte prieskum týkajúci sa novinára a publikácie:
  • O aký typ médií ide?
  • Akým štýlom píšu?
  • Ide o serióznych a vyrovnaných reportérov, alebo sú agresívni a zaujímajú ich „senzácie“?
 • Pokúste sa predvídať otázky a pripravte si zoznam otázok a odpovedí.
 • Pripravte si najdôležitejšie tvrdé údaje, ktoré môžu byť počas rozhovoru užitočné.

Vedenie rozhovoru

 • Nezabudnite, že rozhovor vediete vy:
  • Vždy by ste mali predvídať, aké otázky vám novinár chce položiť, a mať pripravených niekoľko dobrých odpovedí.
  • Mali by ste vedieť aj to, ktoré hlavné body chcete objasniť.