Súbor nástrojov kampane

Materiály pre tlač

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Tlačový balíček (press kit) je informačný balík, ktorý pripravíte pre novinárov.

Výhody

 • Tlačový balíček môžete využiť v prípade tlačovej konferencie alebo akéhokoľvek organizovaného stretnutia, na ktorom sa zúčastnia médiá (stretnutia, veľtrhy a výstavy, konferencie, workshopy atď.).

Obmedzenia

 • Ak zvažujete napríklad prípravu DVD diskov alebo USB kľúčov, môže to znamenať vyššie náklady.

Aké položky treba zahrnúť

Materiály pre tlač by mali obsahovať:

 • tlačovú správu,
 • základný informačný prehľad o kampani,
 • krátke životopisy a citáty rečníkov a ambasádorov projektu (ak sú zapojení),
 • DVD disk alebo USB kľúč s niekoľkými obrázkami alebo videom o vašej kampani,
 • vizitku hovorcu kampane.
 • Nemôžete zahrnúť všetky podrobnosti o kampani, ale musíte zahrnúť hlavné informácie, ktoré novinárovi pomôžu pochopiť hlavné otázky:
  • vždy sa snažte mať k dispozícii „tvrdé“ údaje a fakty.
  • Pokúste sa zahrnúť praktické príklady alebo prípadové štúdie.

Informácie, ktoré poskytnete, by mali byť aktuálne, vecné, presné, úplné a riadne prezentované.

Balenie materiálov pre tlač

 • Materiály pre tlač sa najlepšie prezentujú v obale, ktorý môže obsahovať štandardnú značku vašej organizácie alebo môže byť špecifický pre danú kampaň.
 • Na svojom webovom sídle môžete mať aj online verziu materiálov pre tlač, napríklad v sekcii určenej pre médiá.