Súbor nástrojov kampane

Návšteva zástupcov tlače

Vhodné pre:

Stredné až veľké organizácie

Čo to je?

Novinárska cesta (press trip) ponúka novinárom príležitosť získať priame skúsenosti z miesta alebo konkrétnej situácie. V rámci kampaní zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa často organizujú novinárske cesty s cieľom navštíviť továrne a spoločnosti uplatňujúce najlepšie postupy.

Výhody

 • Novinárska cesta umožňuje novinárom získať priame skúsenosti z miesta alebo konkrétnej situácie.
 • Novinári uprednostňujú príležitosť zhromaždiť vlastné fakty, klásť otázky, ako aj povedať „príbeh“ na základe príkladov zo života.

Obmedzenia

 • Organizovanie návštevy zástupcov tlače si vyžaduje väčšie náklady než iné spôsoby komunikácie.
 • Organizovanie cesty môže byť aj časovo náročné.

Príprava návštevy

Pri príprave návštevy:

 • Vyberte prípadovú štúdiu/štúdie alebo účel návštevy.
 • Vyberte miesto.
 • Novinárom poskytnite vopred informácie o návšteve a programe, aby ste zaistili, že budú pripravení.

Koho pozvať?

 • Vyberte médiá, ktoré chcete pozvať. Myslite najmä na tlač, ktorá sa špecializuje na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a regionálnu tlač.
 • Vyberte si najmenej 8, ale najviac 15 novinárov. Nie tak málo, aby boli náklady na organizovanie neúmerne vysoké, a nie tak veľa, aby bolo individuálne jednanie s médiami zložité.
 • Vopred sa spýtajte médií, s kým by chceli urobiť rozhovor, a pokúste sa podľa toho zaistiť prítomnosť účastníkov.
 • Vyberte osoby, s ktorými sa stretnete a urobíte rozhovor. Vaša návšteva by mala umožniť médiám rozhovor s ľuďmi, ktorí majú veľmi odlišné názory, aby bola správa vyvážená. Napríklad pri návšteve továrne by ste mohli novinárom zariadiť stretnutie s manažérom, zamestnancom a odborníkom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.