Súbor nástrojov kampane

Tlačové centrum Fínskeho inštitútu ochrany zdravia pri práci

Organizácia: Fínsky inštitút ochrany zdravia pri práci

Štát: Fínsko

Popis:

Fínske národné koordinačné stredisko EU-OSHA zriadilo online tlačové centrum, ktoré funguje ako centrum distribúcie tlačových správ a najnovších informácií.

EU-OSHA 

Image
The newsroom of the Finnish Institute of Occupational Health