Súbor nástrojov kampane

Spustenie kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Organizácia: EU-OSHA

Popis:

Tlačová správa o oficiálnom spustení kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie na roky 2016 – 2017. Dvojročná kampaň podporuje udržateľnú prácu a zdravé starnutie pre všetkých.

Image
Launch of Healthy Workplaces for All Ages Campaign