Súbor nástrojov kampane

Prieskum/anketa

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Dotazník o konkrétnej téme distribuovaný cieľovej skupine. Príkladom by mohol byť dotazník o tom, ako zamestnanci vnímajú politiku BOZP v podniku.

Výhody

 • Médiá fungujú na báze údajov a faktov. Dotazníky/ankety sú vynikajúce nástroje na generovanie údajov a faktov.
 • Výsledky prieskumu sa môžu použiť v kombinácii s inými nástrojmi kampane, ako sú tlačové správy, rozhovory či publikácie.

Ako ju možno využiť?

 • Ak napríklad organizujete kampaň zameranú na obmedzenie chorôb súvisiacich so stresom v práci a chcete zaujať médiá, mohli by ste vypracovať prieskum o tejto problematike. Respondentom môžete položiť napríklad takéto otázky: „Ktoré faktory vás v práci najviac strasujú?“
 • Účinky kampane môžete vyhodnotiť vykonaním prieskumu medzi partnermi kampane alebo jej cieľovými skupinami.
 • Výsledky prieskumu môžete použiť aj na propagáciu kampane.

Obmedzenia

 • Prieskum môže byť drahý, ak sa rozhodnete využiť služby spoločnosti, ktorá takéto prieskumy realizuje. Jednou z možností, ako ušetriť peniaze, je spojiť prieskum s ďalšou skupinou prieskumov zameraných na rovnakých ľudí. Nazýva sa to súhrnný prieskum a všeobecne vás obmedzuje na najviac päť otázok.

Dostupné nástroje

K dispozícii je veľa bezplatných online nástrojov, ktoré vám pomôžu vytvoriť dotazník a odoslať ho vašim kontaktom a sieti:

 • ak ide o menší prieskum, môžete si ho pripraviť sami pomocou lacných alebo bezplatných webových aplikácií, napríklad Google Survey alebo SurveyMonkey. Majte na pamäti, že niektoré z nich majú určité obmedzenia, ak sa používajú bezplatné verzie. Napríklad Survey Monkey umožňuje pripraviť iba 10 otázok.
 • Ak chcete zostaviť podrobnejší prieskum, využite služby prieskumnej agentúry. Vyberte si takú, ktorá má dobrú povesť, pretože jej dôveryhodnosť bude mať vplyv na to, ako sa na váš prieskum budú pozerať médiá.

Prehľad postupu

 1. V spolupráci s projektovým tímom alebo inými zainteresovanými stranami určte cieľové publikum a formát prieskumu.
 2. Vypracujte dobré otázky pre prieskum. Najlepšie je prenechať to profesionálom, pretože prieskum, ktorý vám neprinesie taký výsledok, aby ste ho mohli komunikovať a podporiť vašu kampaň, nepredstavuje efektívne využitie času a zdrojov.
 3. Zhromaždite a analyzujte výsledky.
 4. Výsledky prieskumu predstavte v správe upravenej pre médiá.
 5. Vytvorte stručné zhrnutie a dlhšiu verziu.
 6. Vypracujte tlačovú správu s kľúčovými novinkami a zisteniami.

Neplytvajte časom.

 • Výsledky prieskumu oznámte čo najrýchlejšie.
 • Čím je prieskum novší, tým je pre médiá zaujímavejší.
 • Novinárov nezaujímajú štatistické údaje zhromaždené pred rokmi – samozrejme, pokiaľ neposkytnete aj aktualizované údaje na porovnanie.