Súbor nástrojov kampane

Skrytá reklama

Vhodné pre:

Stredné až veľké organizácie.

Čo to je?

Reklamný článok je reklama napísaná v podobe objektívneho článku a vydaná v tlačenej publikácii, ktorej zvyčajným zámerom je vyvolať dojem legitímneho a nezávislého spravodajstva. Hlavný rozdiel medzi bežným redakčným článkom a reklamným článkom spočíva v tom, že obsah reklamného článku zvyčajne schvaľujú klienti, čo v prípade redakčného článku nie je bežnou praxou.

Výhody

 • Ľudia vo všeobecnosti skôr uveria niečomu, čo si prečítajú v článku. Keďže nejde o otvorenú reklamu, ľudia nadobudnú dojem, že ide o názor vydaný vydavateľstvom, ktoré rešpektujú.
 • Aby ste zachovali tento dojem nestrannosti, je potrebné sa čo najviac snažiť, aby článok neznel ako reklama.

Obmedzenia

 • Skrytá reklama je forma reklamy, za ktorú musíte zaplatiť.
 • Čitatelia môžu byť voči obsahu skeptickí, ak si všimnú, že ide o skrytú reklamu.
 • Cena závisí od publikácie, v ktorej si inzerát rezervujete.

Formáty

Skrytá reklama môže byť:

 • tlačená a prezentovaná ako celá novinová rubrika,
 • vložená do novín rovnakým spôsobom ako letáky a ďalší neredakčný obsah.

Vytváranie skrytej reklamy

 • Zamerajte sa na publikácie, ktoré sú špecializované a ktoré vaše cieľové publikum považuje za kľúčové.
 • Investujte do autora článku. Uistite sa, že máte vo svoje organizácii vynikajúceho autora článkov, ktorý je zvyknutý písať do publikácií, alebo napísanie článku zadajte nezávislému novinárovi.

Zverejnenie skrytej reklamy

 • Pri výbere vydania, do ktorého by ste chceli svoj článok vložiť, vezmite do úvahy ročné obdobie a pravdepodobnosť, že si článok vaše cieľové publikum prečíta.
 • Najefektívnejšie je, keď si ľudia neuvedomia, že ide o platenú reklamu. Aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam, overte si, ako v publikácii označia, že nejde o nimi napísaný článok. Ak bude pri článku napísané veľkými písmenami, že ide o reklamu, nepomôže vám to, preto si to vopred dohodnite.