Súbor nástrojov kampane

Skrytá reklama

Obmedzenia

  • Skrytá reklama je forma reklamy, za ktorú musíte zaplatiť.
  • Čitatelia môžu byť voči obsahu skeptickí, ak si všimnú, že ide o skrytú reklamu.
  • Cena závisí od publikácie, v ktorej si inzerát rezervujete.

Formáty

Skrytá reklama môže byť:

  • tlačená a prezentovaná ako celá novinová rubrika,
  • vložená do novín rovnakým spôsobom ako letáky a ďalší neredakčný obsah.

Vytváranie skrytej reklamy

  • Zamerajte sa na publikácie, ktoré sú špecializované a ktoré vaše cieľové publikum považuje za kľúčové.
  • Investujte do autora článku. Uistite sa, že máte vo svoje organizácii vynikajúceho autora článkov, ktorý je zvyknutý písať do publikácií, alebo napísanie článku zadajte nezávislému novinárovi.

Zverejnenie skrytej reklamy

  • Pri výbere vydania, do ktorého by ste chceli svoj článok vložiť, vezmite do úvahy ročné obdobie a pravdepodobnosť, že si článok vaše cieľové publikum prečíta.
  • Najefektívnejšie je, keď si ľudia neuvedomia, že ide o platenú reklamu. Aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam, overte si, ako v publikácii označia, že nejde o nimi napísaný článok. Ak bude pri článku napísané veľkými písmenami, že ide o reklamu, nepomôže vám to, preto si to vopred dohodnite.