Súbor nástrojov kampane

Nový výskum v oblasti digitalizácie a pracovného života v súvislosti s COVID-19

Organizácia: Fínsky inštitút ochrany zdravia pri práci

Štát: Fínsko

Popis:

Online tlačová konferencia zameraná na digitalizáciu na pracovisku, ku ktorej došlo v dôsledku situácie súvisiacej s COVID-19. Tlačová konferencia sa odvysielala naživo a po jej skončení sa nahrala na YouTube. 

Image
New research on digitalisation and working life in the context of Covid-19