Súbor nástrojov kampane

Riadenie zhora: predchádzanie závažným incidentom

Organizácia: Úrad pre ochranu zdravia a bezpečnosť (HSE)

Štát: Spojené kráľovstvo

Popis:

Tlačová konferencia s cieľom posilniť význam bezpečnosti procesov a vedúce postavenie vo vysokorizikových odvetviach a uľahčiť výmenu poznatkov a osvedčených postupov vo vysokorizikovom odvetví.

Image
Leading from the top: avoiding major incidents