Súbor nástrojov kampane

Dajme veci do pohybu. Úvodné stretnutie siete ENETOSH a krajín juhovýchodnej Európy v Záhrebe

Organizácia: ENETOSH

Štát: Chorvátsko

Popis:

Tlačová konferencia na tému vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti BOZP v rôznych krajinách. Sieť ENETOSH pozvala do Záhrebu krajiny juhovýchodnej Európy, aby v rámci rozvíjania kultúry prevencie diskutovali o význame vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP).

Image
To Get The Ball Rolling. ENETOSH SEE Kick-Off In Zagreb