Súbor nástrojov kampane

Rozhovor s Esther Lynchovou (ETUC)

Organizácia: Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC)

Štát:

Popis:

Rozhovor s Esther Lynchovou z konfederácie ETUC o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci: priority a rodová problematika.

Image
Esther Lynch (ETUC) interview