Súbor nástrojov kampane

Rozhovor s odborníčkou EU-OSHA o nahradzovaní nebezpečných látok

Organizácia: ActuEL-HSE

Štát: Francúzsko

Popis:

Rozhovor s odborníčkou EU-OSHA Elke Schneiderovou vo forme článku, v ktorom sa rozoberá kampaň Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky, problémy s nahradzovaním nebezpečných látok na pracovisku a opatrenia potrebné na vytvorenie bezpečných a zdravých pracovísk.

Image
EU-OSHA expert interview on the substitution of dangerous substances