Súbor nástrojov kampane

Rozhovor s riaditeľkou EU-OSHA Christou Sedlatschekovou

Organizácia: Gesunde Arbeit

Popis:

Rozhovor s Christou Sedlastchekovou, riaditeľkou Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, o poslaní, cieľoch a kampaniach EU-OSHA.

Image
Interview with Christa Sedlatschek, Director of EU-OSHA