Σχετικά με το θέμα


Για ποιον λόγο η εκστρατεία αυτή είναι τόσο σημαντική;

Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την πρόληψή τους, οι ΜΣΠ εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία στην Ευρώπη, καθώς μάλιστα εκδηλώνονται συχνά σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα υγείας. Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνουν αναπόφευκτα την ποιότητα ζωής και την ικανότητα των ατόμων να εργαστούν, πλήττοντας επιχειρήσεις/οργανισμούς και εθνικές οικονομίες.

Η απουσία από την εργασία λόγω ΜΣΠ αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος των ημερών εργασίας που χάνονται στην ΕΕ. Επίσης, οι εργαζόμενοι με ΜΣΠ καταγράφουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερες περιόδους απουσίας από την εργασία έναντι των εργαζομένων που δεν έχουν προβλήματα υγείας.

Οι ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία είναι μία από τις συνηθέστερες αιτίες για ανικανότητα προς εργασία και λήψη αναρρωτικής άδειας, καθώς και η πιο ευρέως αναγνωρισμένη επαγγελματική ασθένεια σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Λετονία και η Ισπανία.

Το ένα τρίτο των εργαζομένων που πάσχουν από ΜΣΠ και από άλλο πρόβλημα υγείας θεωρούν ότι θα είναι αδύνατο να ασκούν το επάγγελμά τους μέχρι την ηλικία των 60 ετών.

Επιπλέον, οι ΜΣΠ συμβάλλουν στη μείωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι με ΜΣΠ εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά μη αποδοτικής παρουσίας στην εργασία σε σύγκριση με τους εργαζόμενους που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Το φαινόμενο αυτό έχει σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο. Στο άμεσο κόστος των ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία περιλαμβάνονται οι δαπάνες που καταβάλλονται για την υγειονομική περίθαλψη (διάγνωση και θεραπεία νόσου, έξοδα αποκατάστασης), τα φάρμακα, καθώς και το κόστος της αποζημίωσης των εργαζομένων. Έμμεσο κόστος είναι το κόστος το οποίο προκύπτει από την αναστάτωση που δημιουργείται στις ομάδες εργασίας, από τη μείωση της παραγωγικότητας, από τις καθυστερήσεις στην παραγωγή, από την αντικατάσταση των νοσούντων εργαζομένων (συνυπολογίζεται εν προκειμένω και η κατάρτιση των νέων υπαλλήλων), καθώς και το κόστος που συνδέεται με τη μη αποδοτική παρουσία στην εργασία ή με τη συστηματική απουσία από αυτήν. Το έμμεσο κόστος εκτιμάται ότι είναι πολλαπλάσιο από το άμεσο κόστος για τις επιχειρήσεις/οργανισμούς.

Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εργοδότες να ενημερωθούν για το ζήτημα αυτό και να λάβουν βοήθεια και καθοδήγηση για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση των ΜΣΠ.