Σχετικά με το θέμα


Το πρόβλημα

Εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρώπη πάσχουν από μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που συνδέονται με την εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου τρεις στους πέντε εργαζόμενους δηλώνουν ότι πάσχουν από ΜΣΠ σύμφωνα με τα στοιχεία τηςέκτης ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας.

Οι ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία είναι βλάβες (απομειώσεις) των σωματικών δομών, όπως οι μύες, οι αρθρώσεις και οι τένοντες, οι οποίες προκαλούνται ή επιδεινώνονται πρωτίστως από την εργασία ή/και από τις επιπτώσεις του άμεσου περιβάλλοντος στο οποίο εκτελείται η εργασία. Οι ΜΣΠ μπορούν να βλάψουν σοβαρά την ποιότητα ζωής και την ικανότητα των ατόμων να εργαστούν και αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες για ανικανότητα προς εργασία, αναρρωτική άδεια και πρόωρη συνταξιοδότηση.

Οι  πιο συνηθισμένες ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία είναι η οσφυαλγία και οι μυϊκοί πόνοι στα άνω άκρα του σώματος. Φυσικοί,, οργανωτικοί, ψυχοκοινωνικοί και προσωπικοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην εκδήλωση αυτών των διαταραχών.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους του 2019, ο παράγοντας κινδύνου που αναφέρεται με τη μεγαλύτερη συχνότητα στην ΕΕ των 27 είναι οι επαναληπτικές κινήσεις των χεριών ή των βραχιόνων (αναφέρεται από το 65 % των επιχειρήσεων/οργανισμών). Άλλοι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν ΜΣΠ είναι η παρατεταμένη καθιστική στάση (61 %) –θεωρείται συχνά νέος ή αναδυόμενος παράγοντας πρόκλησης ΜΣΠ– η άρση ή η μεταφορά ανθρώπων ή βαρέων φορτίων (52 %), η πίεση χρόνου (45 %) και οι κουραστικές ή επίπονες στάσεις του σώματος (31 %).

Μολονότι οι ΜΣΠ μπορούν να προβλεφθούν, παραμένουν το πιο συνηθισμένο πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με την εργασία στην Ευρώπη. Οι ΜΣΠ αποτελούν πηγή ανησυχίας όχι μόνο λόγω των επιπτώσεων που προκαλούν στην υγεία των εργαζομένων, αλλά και λόγω των αρνητικών συνεπειών τους στις επιχειρήσεις/οργανισμούς και τις εθνικές οικονομίες.