Σχετικά με το θέμα


Το επιχειρηματικό όφελος της διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών.

Υπάρχει σαφές επιχειρηματικό όφελος για την επένδυση στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία — οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται στην ανάπτυξη φιλοσοφίας πρόληψης μέσω ισχυρής ηγεσίας και παροχής κατάλληλων πόρων επωφελούνται μακροπρόθεσμα.

Η ανεπαρκής διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας όχι μόνο θέτει τους εργαζομένους σε περιττό κίνδυνο, αλλά επιφέρει και σημαντικό άμεσο κόστος στις επιχειρήσεις και στα συστήματα υγείας. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι η έκθεση σε καρκινογόνα στον χώρο εργασίας κοστίζει 2,4 δισεκατ. ευρώ στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Αξιώσεις αποζηµίωσης από εργαζομένους των οποίων η υγεία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας μπορούν επίσης να ανέλθουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ανά αξίωση.

Επενδύοντας στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, το κόστος αυτό αποφεύγεται και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από:

  • υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και κινήτρων στους εργαζομένους
  • μείωση των απουσιών και του κόστους που συνδέονται με προβλήματα υγείας των εργαζομένων
  • μειωμένη εναλλαγή του προσωπικού.

Τα παραπάνω, με τη σειρά τους, καθιστούν τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές και επιτυχημένες, το οποίο αποτελεί στόχος όλων των επιχειρήσεων.