Σχετικά με το θέμα


Το πρόβλημα

Οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες σε πολλούς χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες συμβαίνει πολύ συχνότερα από ό,τι φαντάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι και στην πραγματικότητα επικίνδυνες ουσίες υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους χώρους εργασίας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί έντονες ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία.

Ως επικίνδυνη ουσία νοείται οποιοδήποτε στερεό, υγρό ή αέριο που μπορεί να είναι επιβλαβές για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Η έκθεση μπορεί να επέλθει μέσω εισπνοής, διείσδυσης στο δέρμα ή κατάποσης.

Οι εκθέσεις σε επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας συνδέονται με σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας, που περιλαμβάνουν:

  • αναπνευστικές ασθένειες (π.χ. άσθμα, ρινίτιδα, αμιάντωση, πυριτίαση)
  • βλάβη σε εσωτερικά όργανα, μεταξύ άλλων του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος
  • ερεθισμό του δέρματος και δερματικές ασθένειες
  • επαγγελματικούς καρκίνους (π.χ. λευχαιμία, καρκίνο των πνευμόνων, μεσοθηλίωμα και καρκίνο της ρινικής κοιλότητας).

Επιπλέον, η ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών μπορεί να εκθέσει τους εργαζομένους σε κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, οξείας δηλητηρίασης και ασφυξίας.

Σύμφωνα με τη δεύτερη ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER-2) που διεξήγαγε ο EU-OSHA, η ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών είναι συνηθέστερη σε ορισμένους κλάδους, όπως στον γεωργικό, τον μεταποιητικό ή τον κατασκευαστικό.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι διατρέχουν δυνητικά κίνδυνο έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες σε όλους τους κλάδους. Πράγματι, συνολικά, το 38% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναφέρουν την ύπαρξη πιθανών επικίνδυνων χημικών και βιολογικών ουσιών στο χώρο εργασίας τους. Συνεπώς, είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι κίνδυνοι και να αντιμετωπιστούν καταλλήλως.