Σχετικά με το θέμα


Ποιος πρέπει να συμμετέχει στην προαγωγή της βιώσιμης επαγγελματικής ζωής;

Το κλειδί της επιτυχίας είναι η συμμετοχή όλων — εργοδοτών, διευθυντικών στελεχών και εργαζομένων ώστε να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα ασφαλέστερο και υγιεινότερο εργασιακό περιβάλλον για όλους.

Τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να δίνουν στους εργαζομένους το δικαίωμα να αναδεικνύουν τα προβλήματα και να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν στην εξεύρεση λύσεων. Ένας καλός διευθυντής πρέπει να εμπνέει και να παρέχει κίνητρα στους εργαζομένους, να κατανοεί τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τους και να τους ενθαρρύνει να εργαστούν προς την επίτευξη κοινών στόχων. Είναι ζωτικής σημασίας η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος όπου το ηθικό είναι υψηλό και οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας συνεργάζονται και επικοινωνούν άψογα με τους νεότερους σε ηλικία εργαζομένους.

Προσφέροντας τη γνώση που διαθέτουν για τον χώρο εργασίας στους εργοδότες και στα διευθυντικά στελέχη, οι εργαζόμενοι μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη των προβλημάτων και να βρουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες λύσεις. Η διαβούλευση με τους εργαζομένους και, άρα, η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και σεβασμού, είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή διαχείριση των κινδύνων.

Η συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και των αρμοδίων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει το γηράσκον και ανομοιογενές εργατικό δυναμικό. Οι πολιτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, παραδείγματος χάριν σχετικά με την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, τα ωράρια εργασίας, τη διά βίου μάθηση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, επηρεάζουν σημαντικά την ασφάλεια και την υγεία. Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμης σημασίας οι πολιτικές ανθρώπινων πόρων να υποστηρίζουν τη διαχείριση της ΕΑΥ για όλες τις ηλικιακές ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα κίνητρα όλων των εργαζομένων.