2020-2022: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση


Πόροι της εκστρατείας

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» δημοσιεύθηκε ευρύ φάσμα υλικού και πόρων σε 25 γλώσσες.

Έχετε στη διάθεσή σας πλούσιο προωθητικό υλικό, όπως τον οδηγό της εκστρατείας, ενημερωτικά φυλλάδια, οπτικοακουστικό υλικό και παρουσιάσεις σχετικά με το θέμα της εκστρατείας.

Εκθέσεις, συνοπτικά σημειώματα πολιτικής και ενημερωτικά δελτία παρουσιάζουν τις τελευταίες έρευνες και καλούν τους ενδιαφερομένους να συμβουλευτούν πρόσθετους πόρους και να μελετήσουν διεξοδικά το θέμα.

Διαβάστε τις πρωτοβουλίες πολιτικής μας και τα παραδείγματα καλής πρακτικής και μάθετε πώς άλλοι φορείς υποστηρίζουν την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας.