Om ämnet


Varför är frågan så viktig?

Trots förebyggande insatser ligger belastningsbesvär fortsatt i topp på listan över arbetsrelaterade hälsoproblem i Europa, ofta i kombination med andra hälsoproblem. Detta minskar enskilda personers livskvalitet och arbetsförmåga, vilket skadar företags och länders ekonomier.

Frånvaro från arbetet på grund av belastningsbesvär utgör en stor del av de förlorade arbetsdagarna i EU. Arbetstagare med belastningsbesvär har även i genomsnitt längre perioder med frånvaro än personer utan hälsoproblem.

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och sjukfrånvaro och är de vanligast förekommande erkända arbetssjukdomarna i länder såsom Frankrike, Italien, Lettland och Spanien.

En tredjedel av arbetstagare med belastningsbesvär och andra hälsoproblem anser att de inte kommer att kunna fortsätta utföra sina arbeten fram till 60 års ålder.

Dessutom gör belastningsbesvären att enskilda personer är mindre produktiva på sitt arbete, med högre nivåer av ”sjuknärvaro”, det vill säga att de arbetar när de är sjuka, bland personer som har belastningsbesvär än bland de som inte har några hälsoproblem.

Detta har stor inverkan i ekonomiskt hänseende. Direkta kostnader för arbetsrelaterade belastningsbesvär inbegriper resurser som används för hälso- och sjukvård (diagnos och behandling av sjukdom, samt rehabiliteringskostnader) och mediciner, samt arbetstagares kompensationskostnader. Indirekta kostnader inbegriper sådana som kommer av splittring av arbetsgrupper, minskningar av produktiviteten, produktionsförseningar och ersättning av sjuka arbetstagare (däribland utbildning av nyanställda) samt kostnader avseende sjukfrånvaro/sjuknärvaro. Dessa indirekta kostnader uppskattas vara flera gånger högre än de direkta kostnaderna för företagen.

Det är därför av högsta vikt att arbetsgivarna blir medvetna om problemet och erbjuds stöd och vägledning för att förebygga eller hantera belastningsbesvär.