2018–2019: Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt