2016–2017: En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet