Om ämnet


Varför är hälsosamt åldrande på arbetsplatsen så viktigt?

Stora fördelar kan uppnås för både arbetstagare och arbetsgivare genom att avlägsna hinder mot ett hållbart arbetsliv. Genom att följa bra arbetsmiljöstrategier kan hälsan förbättras hos hela den arbetande befolkningen, från dem som nyss kommit in på arbetsmarknaden till dem som närmar sig pensionen.

En fjärdedel av arbetstagarna uppger att deras arbete påverkar deras hälsa och att de inte skulle kunna utföra samma jobb när de är 60. Arbetsmiljörisker kan hanteras, vilket leder till en säkrare, sundare och mer rättvis arbetsmiljö för alla.

Utmaningar kopplade till de demografiska förändringarna kan leda till problem för företag och organisationer, exempelvis allmän brist på arbetskraft, brist på kvalificerad arbetskraft och problem kopplade till produktivitet och frånvaro. Genom att uppfylla sina rättsliga skyldigheter och främja säkra och hälsosamma arbetssätt för alla åldrar kan arbetsgivare dock troligtvis uppnå minskad personalomsättning och ökad produktivitet.