Om ämnet


Vem måste vara delaktig i arbetet med att främja ett hållbart arbetsliv?

Nyckeln ligger i att engagera alla – arbetsgivare, chefer och arbetstagare – så att de i samarbete med varandra kan skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla.

Chefer bör ge arbetstagare möjlighet att ta upp problem och uppmuntra dem att hitta lösningar. En bra chef inspirerar och motiverar arbetstagarna, förstår deras styrkor och svagheter och uppmuntrar dem att arbeta mot gemensamma mål. En stödjande miljö där arbetsmoralen är hög och gamla och unga arbetstagare inom verksamheten har ett bra samarbete och en god kommunikation med varandra är avgörande.

Genom att dela med sig av sina kunskaper om arbetsplatsen till arbetsgivare och chefer kan arbetstagare bidra till att identifiera problem samt hitta och genomföra lösningar. Att samråda med arbetstagarna – och därigenom skapa ett arbetsklimat som präglas av och respekt – är avgörande för att på ett framgångsrikt sätt hantera risker.

Samarbete mellan personalchefer och dem som ansvarar för arbetsmiljöfrågor är särskilt viktigt när det gäller att möta de utmaningar som en åldrande arbetskraft med olika behov innebär. Personalpolitiken – till exempel balansen mellan arbete och fritid, arbetstider, livslångt lärande och karriärutveckling – har stor inverkan på arbetsmiljön. Därför är det mycket viktigt att personalpolitiska strategier stöder ett arbetsmiljöarbete som är inriktat på alla åldersgrupper och tar hänsyn till alla anställdas egenskaper, behov och motivation.