Om ämnet


Vad är problemet?

Miljontals arbetstagare i hela Europa lider av arbetsrelaterade belastningsbesvär. Ungefär tre av fem arbetstagare i EU rapporterar att de har belastningsbesvär. Detta baseras på uppgifter från den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor.

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är funktionsnedsättningar i kroppsstrukturer såsom muskler, leder och senor som främst orsakas eller förvärras av arbete eller av effekterna av den omedelbara arbetsmiljön. De kan vara till stor skada för en persons livskvalitet och arbetsförmåga, och är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning, sjukfrånvaro och tidig pensionering.

De vanligaste arbetsrelaterade belastningsbesvären  är ryggvärk och smärtor i de övre extremiteterna. Fysiska, organisatoriska, psykosociala och individuella faktorer kan bidra till att de uppstår.

Enligt 2019 års europeiska företagsundersökning av nya och framväxande risker är den oftast fastställda riskfaktorn i de 27 EU-länderna repetitiva hand- eller armrörelser (rapporteras av 65 procent av företagen). Andra risker för belastningsbesvär inbegriper långvarigt sittande (61 procent) – som ofta anses vara en ny eller framväxande risk för belastningsbesvär – lyft eller förflyttning av människor eller tunga laster (52 procent), tidspress (45 procent) och tröttande eller smärtsamma arbetsställningar (31 procent).

Även om belastningsbesvären är möjliga att förebygga är de fortsatt de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i Europa. Detta är en källa till oro inte bara på grund av deras följder för enskilda arbetstagares hälsa utan också på grund av deras negativa inverkan på företags och länders ekonomier.