2020–2022: Friska arbetsplatser belastar rätt


Toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv

Evenemanget sammanförde ledande experter och beslutsfattare i Europa i syfte att diskutera resultaten av den tvååriga kampanjen, utbyta kunskaper och undersöka framtida strategier för ett effektivt förebyggande och en hållbar hantering av farliga ämnen på arbetsplatserna.

I parallella workshoppar diskuterades förebyggande arbete på områdena cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen, god praxis i servicesektorn och ersättning av farliga ämnen i produktionsprocesserna. De effektivaste arbetsmiljöåtgärderna för den framtida utvecklingen av kemikalier diskuterades också.

En särskild höjdpunkt på toppmötet var ceremonin för priset för goda praktiska lösningar med firandet av tio organisationer som fått pris och omnämnanden av en oberoende internationell jury för att ha hanterat farliga ämnen på ett proaktivt och engagerande sätt. 

EU-Osha presenterade till sist den kommande kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv för 2020–2022. Den inleds i oktober 2020 och ska öka medvetenheten om vikten av att förebygga riskerna för att drabbas av arbetsrelaterade belastningsbesvär.