2020–2022: Friska arbetsplatser belastar rätt


Kampanjresurser

Ett brett urval av material och resurser publicerades under kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv, och många av resurserna finns tillgängliga på 25 språk.

En fullständig uppsättning marknadsföringsmaterial står till ditt förfogande, bland annat kampanjguiden, broschyrer, audiovisuellt material och presentationer om kampanjämnet.

Rapporter, policydokument och informationsblad presenterar den senaste forskningen och bjuder in till ytterligare läsning och djupgående studier av ämnet.

Läs våra politiska initiativ och exempel på goda praktiska lösningar och ta reda på hur andra bidrar till god arbetsmiljö.