2016–2017: En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet


Toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv

Toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv 2017 ägde rum den 21–22 november 2017 i konferenscentrumet Euskalduna i Bilbao i Spanien.

Image

Evenemanget sammanförde ledande experter och beslutsfattare i Europa för att diskutera resultaten av den tvååriga kampanjen för en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet. I plenarmöten och mindre parallella sammankomster utbytte deltagarna god praxis och undersökte framtida strategier för att säkerställa ett hållbart arbetsliv i företagen i Europa.

I workshopparna diskuterades bland annat följande ämnen: ”god praxis för att främja hållbara arbetsplatser”, ”rehabilitering och återinträde i arbetslivet”, ”20 år med Napo – vår mångsidiga partner när det gäller att främja arbetsmiljön” och ”utbyte av god arbetsmiljöpraxis – det bästa från de tio åren av partnerskap mellan EU-Osha och dess kampanjpartner”.

EU-Osha gav till sist en kort inblick i nästkommande kampanj för ett hälsosamt arbetsliv, 2018–2019. Den inleds i april 2018 och ska öka medvetenheten om hur viktigt det är att förebygga riskerna med farliga ämnen.

Videoinspelningar från sammankomsterna

Foton

Seminarierapport