Om ämnet


Ekonomiska argument för ett hållbart arbetsliv

Goda exempel på hantering av arbetsmiljöfrågor innebär att värna om arbetstagare och uppfylla rättsliga skyldigheter, men kan dessutom leda till stora fördelar:

  • En frisk, produktiv och motiverad personal, som gör det möjligt för företag och organisationer att förbli konkurrenskraftiga och innovativa.
  • Värdefull kompetens och arbetslivserfarenhet kan behållas inom organisationen genom kunskapsöverföring och en bredare bas av talang och kompetens.
  • Sjukdom och annan frånvaro minskar, vilket leder till lägre sjukfrånvarokostnader för organisationen och bättre produktivitet.
  • Lägre nivåer av personalomsättning:
  • En arbetsmiljö där anställda i alla åldrar kan nå sin fulla potential.
  • Ett ökat välbefinnande på arbetsplatsen.

Hanteringen av arbetsmiljöfrågor mot bakgrund av en åldrande arbetskraft leder inte bara till förbättringar av enskilda arbetstagares hälsa och dagliga liv, utan kan också förbättra organisationens produktivitet och kostnadseffektivitet