Om ämnet


Vem bör engagera sig?

Det är av största vikt att alla samarbetar för att förebygga belastningsbesvär på arbetsplatsen. Samarbete mellan arbetsgivare, chefer och arbetstagare skapar en gemensam förståelse för frågan och leder till varaktiga förbättringar.

Arbetsgivare är rättsligt ansvariga för att säkerställa att risker på arbetsplatsen bedöms och begränsas på lämpligt sätt, och måste erkänna behovet av att gå i bräschen för en förebyggande strategi för att ta itu med belastningsbesvär. Ändamålsenlig riskbedömning och förebyggande kräver att arbetsgivarna håller sig och sina arbetstagare väl informerade och utbildade.

Det är viktigt att uppmuntra arbetstagare att prata öppet och så tidigt som möjligt om belastningsbesvär. Om arbetstagarna känner sig bekväma med att diskutera sin fysiska hälsa är de mer benägna att ta hand om sig och söka tidigt stöd och behandling.

Kampanjen handlar inte bara om att öka medvetenheten om arbetsrelaterade belastningsbesvär och deras negativa inverkan på enskilda och företag samt på samhället, men syftar även till att främja samarbete för att säkerställa att effektiva förebyggande åtgärder vidtas för att åtgärda belastningsbesvär.