Om ämnet


Ekonomiska argument för god hantering av farliga ämnen

Det finns starka ekonomiska argument för att investera i arbetsmiljön. Företag som är måna om att bygga upp en förebyggandekultur genom starkt ledarskap och som ser till att nödvändiga resurser finns på plats vinner på det i det långa loppet.

Dålig hantering av farliga ämnen på arbetsplatsen leder inte enbart till att arbetstagarna utsätts för onödiga risker, utan även till betydande direkta kostnader för företagen och för hälso- och sjukvården. Som exempel kan nämnas att exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatser i Europa uppskattas kosta 2,4 miljarder euro årligen. Dessutom kan ersättningskrav från arbetstagare som har drabbats av hälsoproblem på grund av exponering för farliga ämnen på arbetet uppgå till hundratusentals euro per fordran.

Med investeringar i arbetsmiljön kan sådana kostnader undvikas. Dessutom gynnar det företagen på flera andra sätt:

  • Högre produktivitet och ökad motivation bland arbetstagarna.
  • Mindre frånvaro och minskade kostnader i samband med ohälsa bland arbetstagarna.
  • Lägre personalomsättning.

Dessa fördelar gör i sin tur företagen mer konkurrenskraftiga och framgångsrika – och det är ju ett mål för alla företag.