Om ämnet


Inspiration till kampanjen

Mellan 2013 och 2015 ledde Europeiska arbetsmiljöbyrån EU:s pilotprojekt "Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar". I projektet undersöktes befintliga politiska åtgärder och strategier för att hantera den demografiska förändringen i syfte att öka utbytet av god praxis och bidra till utvecklingen av framtidens politik i samband med en åldrande arbetskraft. Resultatet blev ett antal rapporter om följande ämnen:

  • Arbetsmiljöfrågor och åldrande
  • Rehabilitering
  • Analys av politik, program och strategier för att hantera den åldrande arbetskraften
  • Slutrapport om projektet

Rapporterna finns här.