Om ämnet


Vem måste vara delaktig i arbetet med att främja ett hållbart arbetsliv?

Om arbetsmiljöfrågor ska kunna hanteras på ett effektivt sätt måste alla – arbetsgivare, arbetsledare och arbetstagare – vara med på noterna. Detta är särskilt viktigt när det gäller farliga ämnen, eftersom det får allvarliga och direkta konsekvenser för arbetstagarnas hälsa och för företagets överlevnad om man struntar i riskerna.

  • Arbetsgivare är skyldiga enligt lag att utföra riskbedömningar för att identifiera alla potentiella risker i samband med farliga ämnen. De måste också se till att riskerna hanteras enligt en viss rangordning för förebyggande åtgärder.
  • Arbetsledare bör motivera arbetstagarna att engagera sig och medverka. De bör också se till att arbetstagarna får regelbunden utbildning och lättanvända resurser.
  • Arbetstagare bör förstå de potentiella riskerna och ha god kunskap om alla förebyggande åtgärder. De ska tryggt kunna framföra eventuella farhågor och bör uppmuntras att aktivt medverka till att hitta lösningar.

Nyckeln är att bygga upp en förebyggandekultur. Genom starkt ledarskap och engagemang för en god arbetsmiljö kan arbetsgivare och arbetsledare skapa en arbetsplats där alla uppmuntras att ta arbetsmiljöfrågor på allvar och samarbeta för att upptäcka och hantera risker.